ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.
> Βασιλίσσης Σοφίας 23α (και Ν.Βάμβα 2)
Τ.Κ. 10674 Αθήνα
Τηλ. +30 214 6870012

> 1ο Χιλιόμετρο Σαπών - Κομοτηνής
Τ.Κ. 69300 Σάπες
Τηλ. +30 25320 22800